Solutie de incalzire apartament 2 camere

NR. CRT. DENUMIRE ECHIPAMENT U.M. VALOARE (Lei)/Buc.
1. Centrala Termica tip Viessman U050WP= 24 kw buc.1 3.620 lei
2. Radiatoare tip Kingrad/Korado Pw=2.165/ml 15 Ani Garantie

 • Liv: 600 / 1.400 / 22k
 • Dorm: 600 / 1.200 / 22k
 • Buc: 600 / 600 / 22k
 • Baie: 600 / 1.200 / PP
buc.

1

1

1

1

1.450 lei
3.
 • Traseu aparent tip cupru
 • Fitinguri ,armaturi tip RBM
buc.1 1.820 lei ± 10℅
4. Manopera montaj lucrare

 • Montaj centrala 1 x 600 = 600 lei
 • Montaj radiatoare 250 x 4 buc = 1.000 lei
buc.1 1.600 lei
5. Termostat cu fir programabil tip Q 3R buc.1 145 lei
6. Autorizatie I.S.C.I.R. buc.1 200 lei
TOTAL VALOARE LUCRARE  8.835 lei

Intocmit 

Ing. Martin Dorel

Verificat

Ing. Teianu Mihail

Vorbeste cu noi!
Conectare...
Typically replies in cateva minute.
Typically replies in 1 zi lucratoare.
Conectare...
Un operator va fi cu tine in cateva minute.
Your case number is {caseNo}.
Acum vorbesti cu {operatorName}.
Your case number is {caseNo}.
Your case number is {caseNo}.
  Get notified when we send you messages.
  Conectare...
  Conversatii